Korfu a císařovna Sissi

Korfu - Sissi

Nedaleko poloostrova Kanóni se nachází zámeček Achillion, postavený původně pro rakouskou císařovnu Alžbětu. Císařovna Sissi se stala svou krásou a výrazným životem vděčným tématem pro literaturu, malířství a divadlo. Sissi se narodila v prosinci 1837 v bavorském Mnichově jako Alžběta Amálie Evženie. Byla dcerou arcivévody Maxmiliána Josefa Bavorského a arcivévodkyně Ludoviky. Ve věku 16 let se Sissi seznámila s rakouským císařem Františkem Josefem Habsburským, kterému bylo tehdy 23 let. Císař brzy nabídl Sissi svatbu. Zásnuby se konaly 18. srpna 1853. O rok později budoucí císařovna opustila navždy Mnichov a následovala svého budoucího manžela do Rakouska. 24. dubna 1854 měla svatbu v hlavním městě Rakouska Vídni. Alžbětiny psychické otřesy byly následovány i zhoršením tělesného zdraví. Věřila, že krátká cesta jí udělá dobře. Anglická královna jí přenechala královskou jachtu, na které Sissy cestovala v roce 1860 na Madeiru, Mallorcu a podél španělského pobřeží. Dále navštívila Terst a na jaře roku 1861 připlula na Kerkyru. Tento ostrov byl tehdy pod nadvládou Anglie. Císařovna byla hostem na letovisku anglického místodržitele sira Henryho Storkse, ve vile známé též pod jménem Mon repos, nedaleko Kanóni. Zde se Alžběta zdržela tři měsíce, studovala klasické spisovatele a při tomto pobytu poznala a oblíbila si Kerkyru. Již v červnu 1861 se vrátila na milovanou Kerkyru. Sissi projevovala velkou náklonnost věcem kultury a duchovního odkazu antického Řecka, které vášnivě obdivovala a měla ráda. Zvláštní zájem projevovala o řeckou mytologii, což se také odrazilo na vyzdobení paláce Achillion. V roce 1876 se Sissi rozhodla vydat znovu na cesty. Přijela znovu na krásnou Kerkyru a následně navštívila také Athény. Její láska k antickému Řecku ji přivedla do Mykén a Tirynthu. Na Kerkyru se vrátila v roce 1886 a byla hostem rakouského vyslance, barona Warsberga. Achillion V roce 1888 zemřel císařovnin otec. Rozhodla se znovu cestovat. Navštívila Olympii, Mykény a Nauplio. Zastavila se také na Korfu, kde byla hostem ve vile místního intelektuála Petra Vraila. Po smrti svého syna Rudolfa se Sissi rozhodla opustit Vídeň, vybudovat si svůj vlastní dům, kde by mohla strávit zbytek života. Vzpomněla si na jednu oblast na Korfu, kterou navštívila v roce 1888. To místo bylo Gasturi, kde byla hostem ve vila Vraila. Koupila tedy tuto vilu, nechala ji zbourat a na jejím místě nechala postavit neoklasicistní palác, který pojmenovala Achillion.

Achillion Zámeček Achillion stojí v nadmořské výšce 145 metrů. Byl postaven v letech 1890 – 1891 ve stylu italské renesance a neoklasicismu. Sissy se ze svého paláce Achillion těšila od roku 1891 do své smrti v roce 1898 při atentátu v Ženevě. Po ní Achillion zdědila její dcera Marie Valerie. Věhlasný palác Achillion byl uzavřen až do roku 1907, kdy ho koupil německý císař Vilém II. Řecký král Jiří I., který byl tchánem císařovy sestry Žofie, tehdy nabídl Vilémovi koupi Achillionu. V roce 1919 byl Achillion postoupen řeckému státu na základě vojenských vyrovnání. Během 2. světové války následovaly další škody a rabování, když palác Achillion používala německá a italská vojska jako nemocnici a velící centrum. Po válce postupně našli v paláci Achillion přístřeší členové Národního učitelského klubu, průmyslové školy a jiné instituce. V roce 1962 nechala řecká vláda Achillion restaurovat, přitom zachovala všechny architektonické prvky a výzdobu paláce. Dolní patro paláce Achillion je dnes přístupné návštěvníkům, v horním patře má kanceláře Hlavní turistická organizace na Korfu.

Více informací o zahradách zámečku Achillion...

Zájezdy na Korfu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz