Korfu - Turistické cíle

poloostrov Kanoni

Na poloostrově Analipsis se nachází jedno z nejmalebnějších míst na ostrově Korfu. Zde stávalo antické město Paleoúpolis. Nejvýznamnější archeologické nálezy zde jsou pozůstatky Artemidina chrámu ze 6. století př. n. l. a Héřina chrámu, největšího na ostrově, ze 4. století př. n. l. Na poloostrově stojí také Mon Repos, bývalá letní rezidence řecké královské rodiny. Dále jsou zde pozůstatky pětilodní baziliky z 5. století, která vznikla na základech římského odeia. Patřila k největším v Řecku, ve 2. polovině 1. tisíciletí byla ale vypálena a na místě byla vystavěna trojlodní bazilika. Ta byla zničena ve 12. století při nájezdech Normanů a Arabů. Pak vznikla jednolodní stavba, ze které jsou vidět dnešní pozůstatky. Tato poslední stavba byla zničena Turky v roce 1537. Vedle baziliky se dochovaly pozůstatky římských lázní z 1. nebo 2. století n. l. a zbytky římské vily. Nedaleko jsou pozůstatky řecké agory s několika chrámovými komplexy: velkým chrámem a chrámem Héry Akraie, který býval hlavním městským chrámem Kerkyry a byl vybudován kolem roku 600 př. n. l. Nedaleko stála Apollónova svatyně z konce 6. století př. n. l. Na konci poloostrova je tzv. Kanóni s krásným výhledem na malý ostrov Vlacherna, kde stojí klášter Panayia, který patří ženskému klášteru založenému v 17. století, a na klášter Pantokrator, na malý Myší ostrůvek Pontikoníssi za ním a na pobřežní lagunu Chalikiopulos.

Kerkyra

Město Korfu je jedním z nejmalebnějších v Řecku. Je hlavním městem ostrova a sídlem prefektury, žije zde asi 40 000 obyvatel. Na konci města stojí stará pevnost, která byla obehnána 25 metrů širokým příkopem. Pevnost byla postavena Benátčany na zbytcích byzantské pevnosti a dokončena ve dvou obdobích. Je z ní daleký rozhled až k pobřežní linii albánské a řecké pevniny. Západně od pevnosti se nachází největší náměstí v Řecku, Spianada, obklopené starými domy. Na jeho severní straně je Královský palác sv. Jiří a Michaela. Na západní straně náměstí je dobře známé Liston, budova postavená za francouzské okupace v roce 1807 s obloukovou kolonádou s café a restaurací. Liston je nejznámějším místem schůzek pro místní i zahraniční návštěvníky.

Kerkyra

Od Listonu začíná ulice Evgeniou Voulgareos, na které stojí Radnice, benátská budova ze 17. století, benátské divadlo a kostel sv. Jakuba. Nedaleko této ulice stojí řecká ortodoxní katedrála Mitropolis ze 16. století.

Kerkyra

Na severozápad od Spianady stojí kostel sv. Spiridona se stříbrnou rakví tohoto svatého patrona města. Kostel byl postaven v roce 1550 pro sv. Spyridona, patrona ostrova. Vysoká benátská zvonice je z roku 1595. Sv. Spyridon se narodil v roce 270 na Kypru a předtím, než se stal Tremithóským biskupem, byl pasákem ovcí. Před svou smrtí v roce 346 se zúčastnil koncilu v Sardách. Na Kypru byly jeho ostatky do 7. století, pak se dostaly do Konstantinopole. Po jejím dobytí Turky se v roce 1456 dostaly na Korfu. Ve stejném roce byl sv. Spyridon jmenován patronem města.

Kerkyra

Mezi starým a novým přístavem je Nová pevnost na vysokém kopci, postavená Benátčany v 16. století. Byla postavena v letech 1572 – 1645. Vnitřní budovy pevnosti postavili Britové. Tvoří ji dva masivní bastiony a je unikátním příkladem pevnostní architektury.

Kerkyra

Ostrůvek Lazareto sloužil ke 40 denním karanténám při epidemických nemocích a také při epidemiích moru. Ostrov Vidos má pláže velmi oblíbené mezi obyvateli Kerkyry. Prvním biskupem zde byl postaven první kostel na ostrově. Nacházejí se zde zbytky benátské pevnosti a ornitologická stanice pro zraněné ptáky.

Bella Vista

Asi jeden kilometr za podhorskou vsí Lakonés se nachází vynikající vyhlídkový bod Bella Vista. Ves Lakonés je vsí utečenců z Lakónie na jihu poloostrova Mani na Peloponésu. Zde v 16. století založili dobře ukrytou vesnici.

Paleokastritsa

Po dalších 6 kilometrech se nachází vyhledávané letovisko Paleokastritsa. Paleokastritsa je slavná část pobřeží Korfu. Oblast je plná pitoreskních zálivů se zlatým pískem, smaragdovou vodou a mořskými jeskyněmi. Zálivy jsou obklopeny skalnatými vrcholky a středomořskou vegetací. Paleokastritsu tvoří celkem šest výběžků: Ag. Triáda, Platákia, Alépa, Ag. Spyridon, Ag. Pétros, Ampelákia. V moři u pláže je skála Kolovri: zkaměnělá loď Fajáků nebo loď alžírského piráta, který chtěl vyloupit klášter, ale modlitby ho dokázaly zastavit.

klášter Panagía Theotokos

Na vysoké skále nad městečkem je postavený byzantský klášter Panagía Theotokos s krásným výhledem do okolí. Klášter je na největším a nejodlehlejším poloostrůvku. Byl postaven v roce 1225, ale dnešní podoba je z 18. a 19. století.

Zájezdy na Korfu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz